CP SHOP WELCOM >>>>>>>>>>

Порно 50

CP SHOP WELCOM >>>>>>>>>>
Порно 50
reformu tercirnho vzdlvn byl vytvoen tmem lid kolem prof.

Matj a nesl jasn rukopis neoliberlnho pstupu ke svtu obecn a vzdln zvlt.

Vysok koly byly pedstaveny jako firmy zprostedkovvajc vzdln, studenti pak jako klienti tchto firem.

Z tohoto hlediska bylo vysokm kolm vyteno, e dky nezvislosti na trnm prosted produkuj absolventy zastaral, ppadn zcela nevyhovujc poptvce trhu prce.

Pro zajitn racionlnho chovn klient (rozumj: student) i firem bylo proto navreno koln, pro vy flexibilnost vysokch kol pak podstatn zven centrln pravomoc generlnho editele rektora a sprvnch rad, jejich sloen by mlo za elem lepho ten poptvky trhu.

Psoben trnch mechanism zavedench kolnm tak umonilo uvolnit nkdej regulativy, take bylo mon zjednoduit jak akreditace jednotlivch obor, tak jmenovn akademik profesory a docenty, nehled na snen doposud nutnho rozdlu mezi kolami veejnmi a soukrommi (pokud veejn.

Z tto koncepce pirozen vyplvaj i dal zmny v rtorice: clem studia nen vzdln, ale kompetence, clem vdy nen poznn, ale inovace.
Next articles

Порно первого раза

Category: video, published on 18:40.

Yummy tits and box.Bastei, kategorie cle, proda, msto, lohmen, pS 01824.

Zem, nmecko, otvrac doba, celoron pstupn, bastei.

Upozornn: Hlavn vyhldka na Bastei…

26 Dec 2019, 03:28

Порно русые

Video, Pedo, Boy
26 Dec 2019, 21:41

Порно пышки

JB
26 Dec 2019, 11:24

Порно 3д

Loli, Video, Photo
26 Dec 2019, 05:54
CP SHOP WELCOM >>>>>>>>>>